Missbruket kostar miljarder

2:02 min

Notan för svenskarnas alkohol-, drog- och tablettmissbruk landar på 150 miljarder kronor årligen, enligt regeringens utredare Gerhard Larsson. Han pekar på en del brister i systemet. Det finns dessutom kritiska röster mot de satsningar som landsting och kommuner ofta gör för att komma åt problemet. Frivilliga organisationer som Länkarnas Riksförbund anser att man kan göra mycket mer genom att satsa på organisationer som jobbar på gräsrotsnivå.

Jan Börjesson, som är ordförande i Länkarnas Riksförbund, anser att allt för mycket gått till misslyckade experimentella satsningar i stället för till förebyggande åtgärder mot missbruk:

– Ja, det här någonting som vi påpekade inom länkrörelsen redan för 30 år sedan att kostnaden kommer att accelerera enormt inom missbrukvården och vi har sett att man har lagt pengar på organisationer eller på en massa experiment. Så känner man helt plötsligt att de organisationer som vet vad man sysslar med och kan det här väldigt bra har fått minskade anslag - så det här är väl egentligen ingen överraskning för oss, säger Jan Börjesson.

Länkarna är en opolitisk, icke religiös ideell frivilligorganisation, som står öppen för alla som vill göra ett försök att komma ifrån sitt missbruk. Föreningen satsar en del resurser på ett förebyggande arbete bland annat genom att informera på skolor och arbeta på gräsrotsnivå. Idag får ca 5000 personer i landet hjälp hos Länkarna. Men det anslag som de föreningar får har de senaste åren på en del håll minskat med mellan 10 och 50 procent.

– Ja, vi har fått känna av stora nedskärningar runt om i Sverige på lokal nivå och även på riksnivå. Vi ser ju de sällskapen i Sverige som har fått ökade anslag och då har vi sett att de har fått ökade medlemsantal och de får mycket bättre resultat i själva behandlingen)) säger Jan Börjesson.

Alkoholmissbruket beräknas kosta samhället allra mest - 66 miljarder - följt av narkotika- och läkemedelsmissbruk, som kostar 62 respektive 20 miljarder kronor årligen, enligt Gerhard Larsson.

Länkarna har ett program som kallas Gula Boken och som täcker alla aspekter inom den medicinska och psykologiska vården. Jan Börjesson är kritiskt mot en del misslyckade projekt som kostar mycket pengar för kommun och landsting. Han pekar t ex. på ett projekt i Malmö, ett missbrukboende som kostade miljoner. Programmets avsikt var att ge dem missbrukare ett tak över huvud, men inte att hålla de nyktra, hävdar Länkarnas ordförande.

Jan Börjesson anser dock att Gerhard Larssons Missbruksutredning är en bra början för att komma åt problemet med missbruket, men han tycker att det finns andra satsningar som också  borde prioriteras:

– Ja, jag tror att man i så fall skulle göra något som vi alltid har stridit för, just det här med gränshandeln, att man kanske ska lägga mer resurser på tull och polis så att de kan stoppa införsel utav enorma mängder alkohol som då enbart går till lagning och inte till eget bruk. Det gäller både alkohol och narkotika, säger Jan Börjesson.

Länkarna tycker också att alkoholskatten ska höjas kraftigt.

Reporter: Alberico Lecchini