ISAF-STYRKAN

Svenska soldater stannar i Afghanistan

4:22 min

Den kanske viktigaste riksdagsdebatten om utrikespolitiken under hela mandatperioden. Så beskrev Vänsterpartiets utrikespolitiska talesman Hans Linde dagens debatt om framtiden för den svenska insatsen i Afghanistan. Senare röstade riksdagen ja till en fortsättning på det militära uppdraget.

Sent onsdagseftermiddagen röstade riksdagen med stor majoritet ja till den uppgörelse som de fyra regeringspartierna slöt med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i början av november, om att förlänga den svenska militära insatsen i Afghanistan.

– Sverige är inte i Afghanistan för att vinna ett krig, vi är där för att hjälpa till att bygga en fred, sa Carl Bildt från riksdagens talarstol.

Tidigare hade Moderaternas ordförande i riksdagens utrikesutskott Karin Enström konstaterat att ett fortsatt starkt svenskt engagemang ligger i afghanernas intresse. Men också i Sveriges intresse, i kampen mot den internationella terrorismen och narkotikahandeln och för att bidra till fred och stabilitet i världen.

– Det är en prövande tid, inte minst med tanke på helgens händelser här i Stockholm. Men vi kan inte ge efter för den typen av utpressning, det är tid för att samlas. Vi har trupper i Afghaniastan varje dag, senska män och kvinnor, och de behöver veta att de har vårt stöd, sa moderaten Karin Enström.

Inriktningen på sexpartiförslaget är att säkerhetsansvaret successivt ska överföras till de afghanska säkerhetsstyrkorna. Målet är att Sverige inte ska ha kvar stridande trupp i Afghanistan efter 2014, men att svensk personal däremot ska kunna stanna kvar längre i en stödjande funktion, främst genom att utbilda Afghanistans egna förband och polis. Det innebär en fortsatt svensk militär närvaro också på längre sikt.

Mot det här förslaget stod dels en motion från Vänsterpartiet, som vill se ett fullständigt militärt tillbakadragande från Afghanistan senast första halvåret 2013 och en kraftigt ökad biståndsinsats i landet. Dels Sverigedemokraternas motion som också föreslår ett slut på den militära insatsen 2013.

– Det är uppenbart att den nuvarande militära strategin inte fungerar, att vi behöver byta till en civil strategi. Och att vi ersätter de svenska soldaterna med bistånd, civila lösningar och politiskt stöd till de försök till freds- och försoningsprocess som pågår, sa Vänsterpartiets Hans Linde

Den vänsterpartistiska motionen är likalydande med den överenskommelse som de tre rödgröna partierna slöt i augusti i år, mitt under brinnande valrörelse, och Hans Linde var besviken idag över att S och MP valt att göra upp med regeringen.

– Jag måste säga att jag beklagar djupt att S och MP har valt att svika det löfte vi gemensamt gav till väljarna, sa Hans Linde.

I morse meddelade fyra miljöpartister att de tänker gå emot sin partilinje och rösta för den vänsterpartistiska motionen. En av dem är Jabar Amin, som är besviken på sin partiledning för att ha övergivit den rödgröna uppgörelsen från i augusti.

Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin försvarade sig med att de rödgröna faktiskt förlorade valet, och att det är viktigt att den svenska insatsen har ett brett stöd i riksdagen.

– Det ligger inte i Socialdemokraternas intresse att vi har en ordning där Sveriges riksdag med några fåtal mandats övervikt sänder ut svenska soldater. Utan vi ska alltid se till att det finns ett brett samförstånd i riksdagen när vi fattar de här besluten, och då innebär det att man får ge och ta från båda sidor, sa Urban Ahlin.

Sverigedemokraternas ledamot i försvarsutskottet, Mikael Jansson, ansåg att de svenska resurserna kan användas bättre på annan plats, inte minst i Sverige.

– Som jag tidigare har anfört i denna talarstol, så är det trots allt så att det svenska försvaret ska existera för att skydda och försvara Sverige. Och varje krona vi använder ur försvarsbudgeten till insatsen i Afghanistan, det är en krona som kunde ha använts till att bygga upp det svenska försvaret till en mer solid nivå, sa Sverigedemokraternas ledamot i försvarsutskottet, Mikael Jansson i riksdagen på onsdagen.