Migrationsdomstolar

Fredagen den 31 mars börjar de nya Migrationsdomstolarna att behandla de asylansökningar som överklagats hos Migrationsverket. Intresset har varit stort i domarkåren. Regeringen har utsett 100 domare för denna uppgift. De politiska partierna har valt sina nämndemän och det finns höga förväntningar hos dem som ska delta i de nya domstolarna. Men det finns också farhågor.