SVENSKA SPRÅKET VIKTIGARE ÄN ANDRA ÄMNEN I SKOLAN

Mer kunskap är ett av de motton som den borgerliga alliansens konvent reste som en av de viktigaste frågorna under de två dagar som moderaterna, folkpartiet, centern och krisdemokraterna sammanträdde i Stockholm.

Bl.a. fastställdes att barnen med utländsk bakgrund ska ha svenska språket som det viktigaste ämnet i skolan. Framför kemi och andra ämnen under de första åren, enligt Jan Björklund folkpartist och ordförande i den arbetsgrupp som sysslade med utbildningsfrågan.

- Ett oerhört fokus på att lära sig svenska språket, det är det avgörande. Alltså, det är mycket viktigt. De här första åren då när man kommer till Sverige, om man t.ex. är vid tio elva års ålder, då får man nästan strunta i andra ämnen, och så lägga om skolundervisning, så att man fokusera fullständigt på svenska. För att vi vet att lär man sig inte svenska då funkar inte resten av skolan och man får det sedan väldigt svårt i vuxenlivet.

- Ska man glömma modersmålet?

- Nej, det ska man inte göra. Man har rätt att lära sig det också och vidmakthålla det om man är tio år. Men att lära sig svenska blir viktigare än kemi och andra ämnen till att börja med om man kommer till Sverige. Den prioriteringen måste man våga göra. Svenska är skolans viktigaste ämnen.

Utbildningsfrågan i alliansens förslag sträcker sig över alla områden, från grundskolan till forskning.

I 143 punkter försöker Alliansen definiera en omfattande utbildnings politik som är klart olik den som den socialdemokratiska regeringen bedriver idag. Enligt alliansen sjunker resultaten i den svenska skolan markant. Jan Björklund anser att betyget och disciplinen är viktiga beståndsdelar i politiken trots kritiken för att alliansen vrider klockan tillbaka:

- Resultatet i den svenska skolan sjunker, tyvärr, om man jämför med andra länder. Och dessutom har vi stora disciplinproblem i svensk skola.

Vi tar tag i det. Vi vill ha tidigare betyg (från 6:e klass), tidigare nationella prov, vi måste återupprätta studiedisciplin och läraryrkets status och auktoritet.

I den heta debatten om skolan dyker upp också friskolarnas vara eller icke vara upp. Deras verksamhet orsakar en påtaglig segregering som den socialdemokratiska regeringen och vänsterpartiet påstår, eller kan friskolorna vara ett alternativ till en bättre utbildning?

- Jag tycker att man ska ställa frågan varför väljer många föräldrar friskolor. Och så tror jag att många är rädda för att den kommunala skolan inte håller tillräcklig kvalitet. Många föräldrar är oroliga för att det är stökigt och oordning i kommunala skolor. Och många tror att friskolor har högre kunskapskrav och högre kunskapsinriktning. Så mitt svar på det är inte att förbjuda friskolan. Vårt svar är att den kommunala skolan ska vara så bra så ingen ska inte behöva välja friskolan bara av det skälet. Vi ska ha ordning och reda och kunskapskrav också i den kommunala skolan, och då kommer friskolorna få svårt att konkurrera.

Föräldrarnas roll höjs betydligt i alliansens program. Jan Björklund kommenterar det på följande sätt.

- Om jag får vill jag berätta om en föräldramöte för några år sedan. Det var en mamma som ställde sig och sa till rektorn: Herregud, våra unga är ute på byn fram till klockan nio på kvällen. Vad ska ni från skolan sida göra för att stoppa det, säger mamma till rektorn. Och jag bara ryser vid tanken att skolan ska ta på sig och ta över föräldrarnas ansvar. Det har gått för långt i Sverige att samhälle och skolan ska ta över uppfostrande rollen. Föräldrarna har ansvaret att uppfostra sina barn.