Bristande likvärdighet i Malmö skolor


Fyrtio tre procent av barnen i Malmö har annat modersmål än svenska. Men det finns flera brister i skolverksamheten som påverkar elevernas utveckling.

Läromedlen är inte anpassade och eleverna varken förstår lärarens instruktioner eller läromedelstexterna. Det framgår av Skolverkets rapport.