Socialdemokraterna och småföretagande

Inför valet försöker nu socialdemokraterna skärpa sin politik för småföretagare.

Enklare regler för att starta företag, mer tillväxtkapital, sänkt och förenklad skatt för fåmansföretag är några av de åtgärder som socialdemokratin säger sig vilja införa för att vinna de små- och medelstora företagarnas förtroende… och skapa fler jobb:

(Intervjuer: Alberico Lecchini)