Kvinnors Uppfinningar på Efterkälken

Tekniska Museet i Stockholm uppmärksammar den Internationella Kvinnodagen med en kväll om kvinnors uppfinningar.

Men varför är det så svårt att se dessa uppfinningar? Varför uppmärksammas så lite de problemlösningar som kvinnor hittar i det vardagliga livet?