Överstatlig eller mellanstatligt samarbete?

Med en överstatlig utrikespolitik skulle EU kunna lösa de internationella kriserna fortare och EUs medborgare skyddas bättre. Det menar professorn Jan Hallenberg vid Försvarshögskolan och Stockholm Universitet.

Kabinettsekreterare Hans Dahlgren håller inte med.

Reporter: Alberico Lecchini