Sveriges Radios Valskola

Ovanligt många unga ska rösta för första gången i årets val. Dessutom är det många nya svenskar som inte tidigare har röstat i Sverige. Därför har vi satt ihop en liten valskola, med något av politikens ABC. I det första inslaget, om en liten stund, får du veta hur valet går till och vad som har förändrats sen sist.

När du röstar i höst måste du kunna legitimera dig, å om du vill rösta i förväg kan det vara bra att veta att poströstningen inte längre finns kvar. I stället är det kanske på kommunkontoret eller biblioteket som du kan rösta i förväg.

Hur det sen konkret går till att lämna sin röst beskrivs här av Sveriges talman, statsvetaren Björn von Sydow:

Vi pratar om valet, valET, som om det vore ett enda. Men den 17 september hålls det tre val i Sverige. Till kommuner, landsting och riksdag. Men vad som skiljer den lokala och centrala makten åt är inte alltid så självklart, alltså VAR dom viktiga frågorna avgörs.

Såhär svarar några väljare på vad som är valets viktigaste fråga:

I kommunerna fattas beslut om det som ligger människorna nära, å i dom stora, övergripande frågorna har Riksdagen sista ordet. Det vet dom flesta. Men vad Landstinget har att besluta om är det inte alla som vet. När vi frågade några av Sveriges 380 000 förstagångsväljare, vad Landstinget har för ansvarsområden, lät det såhär:

De fattar beslut som berör oss alla och det är vi som bestämmer vilka dom är - Riksdagsledamöterna. Den 17 september ber några av dom om förnyat förtroende och andra fiskar för första gången efter vår röst.

I år har dom nästan 370 000 nya röster att försöka vinna, så många röstar nämligen för första gången i riksdagsvalet. Vad tycker då dessa unga svenskar är valets viktigaste fråga?

Sveriges Radios Valskola är sammanställd av Ci Holmgren