UD:s roll i muthärvan om Iraks olja utreds

Fjorton svenska företag misstänks för att ha kringgått reglerna för FN:s Olja mot mat-program och betalat mutor till den tidigare regimen i Irak. Frågan är om företagen gjorde det med svenska regeringens goda minne eller inte. Utrikesdepartamentet granskas för närvarande av överåklagaren Christer van der Kvast, chef för riksenheten mot korruption.

Reporter: Alberico Lecchini