Hälsa och diskriminering

Personer som utsätts för diskriminering har ofta sämre psykisk hälsa än andra visar en ny studie som gjorts av Folkhälsoinstitutet och ombudsmännen mot diskriminering.

Ungefär 7 % av Sveriges befolkning upplever att de diskrimineras och sambandet med både den fysiska och psykiska hälsan är starka.

De grupper som säger sig ha blivit diskriminerade är framförallt yngre personer, kvinnor, funktionshindrade, homo- och bisexuella och personer med utländsk bakgrund.

Manuela Persson har bl a pratat med projektledaren Jonas Frykman: