Lagom är bäst

Idag inleder vi en liten serie om svenska saker och svenska företeelser och vi börjar med ordet lagom. Det är något som brukar anses vara mycket typiskt svensk.  

Reporter: Martin Jönsson