Kvinnor, HIV/AIDS och Prevention

Fyrtio miljoner människor lever idag med hiv/aids och ungefär 25 miljoner människor har avlidit sedan epidemin bröt ut för ungefär 25 år sedan. Än så länge finns de flesta av de 40 miljoner med hiv/aids i Afrika och speciellt söder om Sahara, men utvecklingen visar att det blir mer och mer globaliserat, säger Sveriges hiv/aids-ambassadör Lennart Hjelmåker till SR international.

Fyrtio miljoner människor lever idag med hiv/aids och ungefär 25 miljoner människor har avlidit sedan epidemin bröt ut för ungefär 25 år sedan.

I RFSU: s seminarium ”Kvinnor, hiv/aids och prevention” om hur hiv och aids drabbar kvinnor, unga flickor i högre grad än män. Globalt sett är 50 procent av de drabbade kvinnor och 50 procent män men i Afrika är andelen 60 procent kvinnor och fyrtio procent män. När det gäller unga människor i Södra Afrika är risken för en ung tjej att bli smittad tre till fyra gånger större än den är för en ung man.

Än så länge finns de flesta av de 40 miljoner med hiv/aids i Afrika och speciellt söder om Sahara, men utvecklingen visar att det blir mer och mer globaliserat, säger Sveriges hiv/aids-ambassadör Lennart Hjelmåker