Läkande växter - lästips 21 maj

Hoppe, E. 2002.
Örter. Odling och användning.
ICA Bokförlag

Ljungqvist, K. 2006.
Nyttans växter.
Calluna Förlag. www.rostock.se

Mcintyre, A. 2005.
Örter som läker. 100 sätt att bota våra vanligaste åkommor.
Wahlström & Widstrand.

Svanberg, I., Tunón, H., Pettersson, B. 2001.
Människan Och Naturen: Etnobiologi i Sverige del 1.
Wahlström & Widstrand.

Tunón,  H, Pettersson, B., Iwarsson, M. 2005.
Människan och floran : Etnobiologi i Sverige del 2.
Wahlström & Widstrand.