Vård av träd Odlingstips 5 maj

Arboristen Daniel Daggfeldt ger oss några handfasta tips vid vård av träden i vår trädgård.

1. Beskär precis utanför grenkragen (det tjockare området närmast stammen) så att sårytan lättare vallas in och läker utan röta.

2. Undvik helst att ta bort grenar som är mer än 1 dm i diameter p g a rötrisken.

3. Börja uppbyggnadsbeskärning tidigt.

4. Använd inte motorsåg till beskärning, om du inte är utbildad arborist.

5. Beskär helst i juli, augusti eller september (JAS-beskärning) om du inte vill stimulera nytillväxt.