Blodlöss som angriper äppelträd

Mitt paradisäpple har fått ohyra och jag har fått bekräftat att det är blodlöss, skriver Conny Jansson i Ängelholm.  


"Nu har det spritt sig i hela trädet Jag trodde först det var ett svampangrepp. Det blir rödaktiga beläggningar på barken, lössen ser man inte så mycket av. De angriper inte bladen utan angriper barken och gömmer sig väl på något sätt. De verkar inte ha problem att övervintra i sprickor och dylikt där jag bor i Skåne."


Finns det något sätt att komma åt dessa löss så att man blir av med dem, undrar Conny. Hur sprider de sig och vilka växter kan angripas av blodlöss. Finns dessa löss i hela landet?

Maj-Lis Pettersson svarar:

Jag håller med dig om att angrepp av blodlöss ser ut som ett svampangrepp. Det beror på att blodlusen är täckt av ett kraftigt vaxlager. Klämmer man på lusen så kommer en rödbrun vätska fram, därav namnet. Blodlössen angriper främst äppleträd och som du fått erfara även prydnadsäppleträd. Ofta börjar ett angrepp i gamla kräftsår, frostsprickor eller i sår efter avklippta grenar.

Det är ofta årsskotten som angrips och det bildas kräftliknande svulster. Dessa svulster orsakas av djurens saliv när de suger på barken. Blodlössen övervintrar som nymfer (ungstadier) i barksprickor och kräftsår, under lös bark och lavar. Förökningen sker uteslutande utan föregående befruktning. Den nyfödda nymfen är ljusröd och saknar vax. Den är mycket aktiv och springer livligt omkring för att hitta en lämplig plats där den kan sätta sig fast.

Blodlusen, Eriosoma lanigerum, som tillhör familjen pungbladlöss, härstammar från Nordamerika. I Sverige är den vanligast förekommande i Skåne, men den kan även påträffas så lång norrut som till Dalsland.

Blodlusen är ett allvarligt skadedjur och vid starka angrepp kan trädet dö efter några år. Det är ett mycket svårbekämpat skadedjur och när lusen en gång är etablerad är det nästen omöjligt att bli av med den. Flertalet av våra nyttodjur, t.ex. blomflugelarver, tvestjärtar, nyckelpigor, parasitsteklar och stinksländelarver angriper blodlöss. Dessa djur kan i bästa fall hålla antalet löss nere på en rimlig nivå.

Om inte trädet redan är för allvarligt skadat bör man hålla trädstammarna fria från lavar och lös bark genom att spola dem rena med en högtryckstvätt. Med en rotborste kan man borsta rent eventuella kräftsår och andra skrymslen på stammen. Behandla sedan med såpsprit 5% (0,5 dl/liter vatten). Dessa behandlingar bör man upprepa vid behov.