Ohyra på äppelträd och plommonträd

Hej! (vilket trevligt program ni gör, förresten!) För två år sedan planterade vi ett äppelträd och två plommonträd. (Äppelträdet ca 1.60 och plommonträden kanske 1 m från början.) Första året fick alla tre skrumpna blad med bruna hål, men i år har bara äppelträdet och det ena av plommonträden fått en annan sorts ohyra (se bild). Det konstiga är att de båda plommonträden står med ca 2 meters mellanrum och äppelträdet ca 15 m från dem. Ändå har det minsta och spinkigaste plommonträdet klarat sig helt i år! Hur som helst. Om inte frodas, så växer de i alla fall tappert på, alla tre. Vi sprayar med diskmedel och t-röd (efter tips i en tidning) men det verkar inte bekomma odjuren alls. Vad göra?

undrar Ingela Douhan, med landställe i Västmanland

Bilden du har sänt till ”Odla med P1” visar bland annat gröna bladlöss på plommon, som sitter på undersidan av bladen. Här finns också tomma skinn efter hudömsningar; de är vita och smala. Särskilt plommon är mycket ofta angripna av bladlöss och det kan vara tre olika arter som angriper plommon. Det är pudrade plommonbladlusen, svarta plommonbladlusen och lilla plommonbladlusen. Om bara enstaka blad är angripna så har det liten betydelse för trädet och skörden. Starka angrepp emellertid kan reducera skörden och ”smutsa” ner bladen och frukterna. Bladlöss avsöndrar stora mängder sötaktig avföring, s.k. honungsdagg, och i detta sockerhaltiga substrat växer sedan sotdaggsvampar. Det ser sotigt ut. När frukterna täcks av denna mörka beläggning så ser de definitivt inte aptitliga ut. Det gäller alltså att hålla bladlössens antal på en acceptabel nivå. Flytande såpa och T-röd fungerar bra. Dos: 0,5 dl såpa + 1 msk T-röd per liter vatten, helst regnvatten. Det krävs att man har en ordenlig spruta så att man kan nå bladens undersida och att man når hela trädet. Det räcker inte med någon enstaka behandling utan 3–5 behandlingar under säsongen kan behövas. De mindre hålen på bladet är orsakat av en svamp. Sjukdomen kallas hagelskottsjuka och har varit extremt vanligt förekommande i år. Berör inte trädet i någon större utsträckning. Räfsa gärna ihop de avfallna bladen nu i höst och lägg dem att förmultna på komposten. Det större hålet har troligen en fjärilslarv gjort och det har ingen som helst betydelse. Maj-Lis Pettersson