Planera en trädgård

Odlingstips 20 november 2004

Häckar och häckväxter
En trädgård behöver i de flesta fall en ram. Det ser ombonat ut, men kan också vara ett skydd mot fyrfota djur och vind.

Jämfört med staket, plank och murar är växter ett billigare alternativ. De ger också ett mjukare intryck och i flera fall mat till fåglar.

En friväxande häck kräver mer plats än en klippt och kan behöva föryngras oftare.

Städsegröna
Täta och fina som klippta blir

- gran; den härdigaste av de städsegröna växterna, går upp till zon 6, 3m hög

- idegran; den vilda Taxus baccata eller sorten Hillii zon 2(3), 2m

- tuja; rena arten Thuja occidentalis zon 5, 3 m

Löv- och barrfällande
Täta och fina som klippta blir

- måbär; sorten Schmidt, kan behöva stöd av ett nätstaket zon 5, 1,5 m

- liguster; vanlig liguster zon 4 sorten Atrovirens zon 3, 1,5 m

- häckhagtorn; kraftiga tornar zon 7, 2 m

- avenbok; bladen kvar under vintern zon 4, 2 m

- bok; bladen kvar under vintern zon 4, 2 m.

- buxbom; sorten Polar zon 4 (5)

- lärk; sibirisk lärk upp till zon 6, japansk lärk zon 2-3, 2m

Växter med genomgående stam får absolut inte toppas förrän de har uppnått sin slutliga höjd! Hit hör avenbok, bok, gran och tuja.

Friväxande häckar
- bukettapel (Malus sargentii), även klippt, zon 5, 2 m resp. 1,2 m

- häggmispel; prakthäggmispel, (Amelanchier  lamarckii) zon 5, 5 m

- syrén; Syringa vulgaris m.fl, även klippt ,zon 6 (arten S. vulgaris), 3-5 m

Vindtåliga häckväxter
Framför allt liguster, lärk och häckoxel men även häckhagtorn och bok.

Häckväxter som inte längre bör odlas i landet:
- Häckkaragan (sibirisk ärtbuske) pga allvarliga,återkommande angrepp av mjöldagg.

- Häckoxbär pga frostskador på våren

Fruktträd
Öka antalet fruktsorter i trädgården.

Bevara äldre träd även om inte sorten är den allra bästa eller du får för mycket av en sort. De äldre träden är utmärkta att använda för att ympa in andra sorter.

På följande platser kan man få tag på ympar:

- plantbutiker

- olika genbanker, t.ex. Brunstorp (vid Vättern nära Huskvarna) och Julita Gård (vid sjön Öljaren)

- Nordiska trädgårdsmässan i Älvsjö 7-10 april 2005

- Sveriges Pomologiska Sällskap. Sänd ett mail till info@svepom.com

Personer som kan hjälpa till med att ympa finner du på hemsidan www.svepom.com
telefon:070-638 19 80

Grönsakslandet
Dela in landet i upphöjda bäddar med permanenta gångar. Lätt  att komma ihåg vad man odlat på de olika bäddarna. För gärna anteckning så att växtföljden blir den bästa.
Se Fakta Trädgård-Fritid från SLU, tfn 018-67 11 00.