Vinter i trädgården

Lästips 27 november 2004

Eiworth, K. 2003. Gröna balkonger. Natur och Kultur/LTs Förlag.

Holmberg, P. & Rapp, A. 2003. Året-runt-floran. Prisma.

Israelsson, L. 2005. Cityodling. Albert Bonniers Förlag.

Palmstierna, I. 1999. Träd och buskar i trädgården.
ICA Bokförlag.

Pettersson, M-L. 2001. Skorv på vedartade växter.
Faktablad om växtskydd 128 T. SLU, Publikationstjänst.

Fakta Trädgård-Fritid och Faktablad om växtskydd-trädgård kan beställas från
SLU Publikationstjänst, Box 7075, 750 07 Uppsala.

Tfn 018-67 11 00, 67 12 67
e-post: publikationstjanst@slu.se

Hemsida: www.entom.slu.se