Exotiskt i trädgården

Lästips 31 juli

Becker, K & Klein, B. 2003. Med svenska ögon: Ett mångkulturellt odlingsområde 1990 och 2000. Stadens odlare, Stockholm: Nordiska museet.

Borssén, J. & Plönninge, P. 2001. Het trädgård. Odling och recept. Prisma.

Israelsson, L. 2002. Jordens täppor. Wahlström & Widstrand.

Israelsson, L. 1998. Odla orientaliskt. Grönsaker, kryddor och odlingsmetoder. Wahlström & Widstrand.

Nordwall, I & Nilsson, K. 2004.  Koloniträdgården. Forum.