Eric Edman: "Jag har inte haft insyn"

Landslagsspelaren Erik Edman har varit en av de största ägarna i Habo Finans. Bolaget är nu föremål för utredning hos polisen. Erik Edman understryker att han inte haft någon insyn i bolagets affärer.