Inför Island: Zlatan spelar max 30 minuter

Något spel från start mot Island blir det troligen inte för en småskadad Zlatan. Men ett inhopp på 20-30 minuter kan bli aktuellt om det skulle behövas.