Norska klubbar hoppar av Royal League

Efter tre år av gemenskap bryts sammanhållningen. Norge hoppar nu helt av Royal League.

 

- Vi har försökt under hela 2007 att nå fram till ett avtal. På slutet jobbade vi på övertid, men nu känner vi att tidsfristen löpt ut, säger Ernst Ravnaas, ordförande för de norska elitklubbarnas organisation Norsk Topfotball, till Radiosporten.

De senaste tre åren har de fyra främsta klubbarna i Sverige, Danmark respektive Norge varit inblandade i Royal League. Syftet har bl.a. varit att hålla de anställda spelarna igång och använda arenorna under en större del av året.

Nu återstår att se om Sverige och Danmark anser det mödan värt att spela Royal League med enbart dessa länder involverade. Men ett så förändrat upplägg kräver godkännande från det europeiska förbundet, UEFA.

En knäckfråga i förhandlingarna är, och har varit, medieavtalet. Eller mer specifikt: Vilket tv-bolag är intresserat att sända Royal League - och därigenom bidraga med betydelsefulla intäkter.

Bengt Skött
bengt.skott@sr.se