Utredning positiv till proffsboxning

På tisdagen offentliggjordes regeringens utredning angående kampsporternas vara eller inte vara i Sverige i framtiden.
Utredningen föreslår att proffsboxning kan tillåtas framöver, tidigast i maj 2004 kan förslaget bli till en ny lag.
Utredningen föreslår att proffsaboxning kan tillåtas med en rad restriktioner: – Arrangören måste ansöka tillstånd från polisen. – Färre och kortare ronder kan bli aktuellt. – Utrustningen måste ses över. – Arrangörens liksom boxarnas kvalitet bedöms.