Fotbolls-EM

Säkerhetsrisker på nybyggda arenor

De nybyggda schweiziska fotbollsarenorna har klara säkerhetsproblem vad gäller inkastade föremål, berättar ett schweiziskt nyhetsprogram.