Inget Americas Cup i Danmark

Köpenhamn finns inte längre bland kandidaterna till att arrangera nästa upplaga av Americas Cup.
Titelförsvarande Schweiz har krävt in ytterligare information från åtta av ursprungligen ett sextiotal villiga arrangörer, men Köpenhamn är inte bland de tillfrågade. Med största sannolikhet kommer cupen att seglas i Medelhavet. Sju av de åtta kvarvarande kandidaterna är medelhavshamnar. I maj kommer nästa gallring då ytteligare fyra kandidater tas bort och i mitten av december meddelas var den 32:a Americas Cup kommer att seglas.