Dålig dopningskontroll inom golfen

Golfsporten har ingen gemensamt program för hur man ska handskas med dopning. Vid French Open gjordes dopningstester, men Europatouren ignorerar resultaten av proverna.
Golfen som länge varit aktiv för att nå OS-status har ingen gemensam dopningspolicy. Dopningstester sker nästan aldrig inom golfsporten. Men i French Open för två veckor sedan tog det franska sportministeriet beslutet att genomföra tester. Men redan innan testerna blivit officiella har Europatouren gått ut och sagt att resultatet i French Open står fast oavsett vad som avslöjas i dopningstesterna. Europatourens agerande är något som irriterar Sveriges förbundskapten Peter Mattsson. – Man ställer sig utanför sportens regler i övrigt, och det är väldigt olyckligt. Hur testerna utföll är ännu inte känt, och Peter Mattsson har inte uppfattningen att dopning är ett stort problem inom sporten. Men han tycker däremot att det är viktigt att man snabbt får igång en diskussion inom sporten kring hur dopningsfrågan ska hanteras.