trav

Travstjärna oskyldig till djurplågeri

Travkusken Robert Bergh frias av Sundsvalls tingsrätt från brott mot djurskyddslagen.

Det var i november 2007 som flera personer slog larm om att de sett hur Bergh upprepade gånger slagit sin häst med ett spö och tömmarna under ett lopp på Bergsåkers travbana.

Svenska Travsportens Centralförbund stängde då av honom från alla tävlingar i 30 dagar.

Enligt tingsrätten är det klarlagt att Bergh utdelat minst sex spöslag vid början av loppets andra varv samt minst sex slag under upploppet.

Rätten konstaterar dock att inga skador kunde upptäckas på hästen vid veterinärundersökningar vare sig i direkt anslutning till loppet eller dagen efter, och att det därför inte har rört sig om hårda slag.

I domen skriver tingsrätten att omfattningen av spörappen gör att Berghs handlande innebär ett brott mot djurskyddslagen, men att gärningen ska rubriceras som ringa och att Bergh därför frias från ansvar.

Robert Bergh har erkänt att han i viss utsträckning utdelat rapp med spöet, men att de huvudsakligen träffat utrustningen på hästen.

Enligt honom är anledningen till att han drev på hästen bland annat att farten saktades ner och att han trodde att hästen, som vid det aktuella loppet var både ung och orutinerad, skulle stanna och att det då hade kunnat uppstå en mycket farlig situation.

Rätten var inte enig i skuldfrågan. Rådmannen samt en nämndeman anser att Berghs brott mot djurskyddslagen inte ska rubriceras som ringa, och att han borde dömas till böter.

Radiosporten/TT
radiosporten@sr.se