OS - Skidskytte - 15 km masstart herrar

Björn Ferry räckte inte till medalj

Björn Ferry var med i medaljkampen fram till sista skjutningen.

På OS-sajten: