Aten-OS övar skydd mot atomvapen

Militära trupper och säkerhetspersonal i Grekland kommer under tre dagar i februari att genomföra en stor övning för att kunna agera på rätt sätt om Aten-OS i augusti skulle utsättas för atomvapen eller biologiska eller kemiska stridsmedel.
Om tre veckor är det dags för övningen. Den kallas Blå Odysseus och omfattar tusentals personer, alltifrån polisen och underrättelsetjänsten till Greklands atomenergiorgan.