travsport

Svanstedt frias i hovrätten

Åke Svanstedt frias av Göta hovrätt i målet om användning av elstötar under träning av travhästar.

Stjärnkusken Åke Svanstedt och två andra travtränare dömdes till 60 dagsböter i Skaraborgs tingsrätt. Männen nekar till brotten och blev i dag friade i hovrätten.

De två andra travtränarna, Carl Johan Jepson och Glenn Persson, som åtalats i målet om användning av elström vid träning av travhästar frias av hovrätten från anklagelsen om brott mot djurskyddslagen. Persson frias också från den del av åtalet som gällde olaga hot.

Svanstedt ansågs i Tingsrätten ha gett order om att grisfösare skulle användas, medan en tränare som då var anställd som hästskötare dömdes för att ha utdelat elstötarna.

Jepson, som ansågs ha gett hästar elstötar, dömdes för brott mot djurskyddslagen. Svanstedt dömdes för anstiftan till hästskötarens brott. Persson dömdes för medhjälp till brott, samt för olaga hot.

Men Hovrätten anser att de berättelser som åklagarens vittnen lämnat inte räcker för en fällande dom. Göta hovrätt framhåller att åklagaren inte åberopat någon "teknisk, medicinsk eller annan objektiv bevisning" för att grisfösare med elström använts vid träning av travhästar hos Åke Svanstedt.

Rätten hänvisar bland annat till den syn man gjorde på Åke Svanstedts gård för två veckor sedan, då ett vittne visade var hon stod och såg hur Carl Johan Jepson använde vad hon trodde var en elpåfösare mot en häst. Hovrätten anser att det inte varit möjligt för vittnet att urskilja detaljer på ett så långt avstånd som cirka 200 meter.

Man hänvisar också till att Svenska travsportens centralförbund, STC, gjort oanmälda kontroller hos Svanstedt och då inte hittat varken grisfösare eller något annat att anmärka på.

I sin dom påpekar hovrätten också att de påstådda brotten anmäldes långt efter den tid då de påstods ha skett, och att vittnena berättat om händelser som låg minst fyra år tillbaka i tiden.

Hovrätten anser att det inte kan uteslutas att vittnenas minnesbilder påverkats av det stora massmediala intresset för målet. Hovrätten är enig i sin dom.

– För mig känns det extra tillfredsställande när man läser Hovrättens dom att man till 100 procent har köpt min argumentation som jag lade fram redan i Tingsrätten, men också i Hovrätten. Men Tingsrätten köpte min argumentation till 70 procent medan Hovrätten köper den till 100 procent, säger Svanstedts advokat Leif Silbersky.

Hovrättens dom går att överklaga till Högsta domstolen inom fyra veckor. Det är enligt Göra hovrätt ovanligt att Högsta domstolen tar upp överklaganden.

– Jag tycker att det var fel av Hovrätten men det är högst osannolikt att det här skulle överklagas till Högsta domstolen. Det finns ju inget prejudikat alls för det i den här domen. Så det stannar här helt enkelt, säger åklagaren Anders Gustafsson.

Att Svanstedt och de övriga friats av Hovrätten innebär inte att saken var klar. Nu väntar travsportens egen utredning och där kan Svanstedt som ansvarig tränare dömas till böter och/eller avstängning.

Hos SR Skaraborg:

Radiosporten/TT
radiosporten@sr.se