Rekordtid trots fiaskoväxel för Radiosporten

 Äntligen har vi klarat Vasastafetten på under åtta timmar.