Damernas störtloppshopp nedhyvlat

Hoppet där den tyska åkaren Isabelle Huber skadade sig svårt vid måndagens störtloppträning, har nu gjorts mindre farligt.