Inget spel i allsvenskan för Örebro SK

Riksidrottsnämnden, Rin, avslog på fredagen Örebros överklagan mot den tvångsdegradering som Svenska fotbollförbundet tidigare beslutat om.
Därmed blir det spel i superettan för ÖSK kommande säsong.

Det var andra gången som Örebro fick avslag på överklagan. I november bestämde Svenska fotbollförbundets licensnämnd att ÖSK skulle fråntas sin elitlicens och därmed tvångsdegraderas till superettan på grund av dålig ekonomi.
Örebro har därefter överklagat till förbundets appellations-
nämnd och sedan till Rin, idrottens högsta organ.

Nämnden tar i sitt beslut huvudsakligen upp tre av de punkter som Örebro fört fram i sitt överklagande: appellations-
nämndens ekonomiska sakkunskap, värdet av spelartruppen och en eventuell oredovisad kostnad för fjärrvärme på Eyravallen.

I den första frågan konstaterar Rin att det inte finns någon anledning att ifrågasätta appellationsnämndens formella beslutförhet.
Angående om spelartruppens värde i ÖSK:s kontrollbalansräkning menar nämnden att det faktum att bolaget Örebro Spelarinvest AB köpte in sig i spelartruppen rimligen måste innebära att truppens värde i föreningens tillgångar måste minska. ÖSK hade i sin balansräkning tagit upp spelarna till ett värde som var för högt, skriver Riksidrottsförbundets hemsida. 
Slutligen anser nämnden att ÖSK i enlighet med god redovisningssed borde ha tagit upp en kostnad för fjärrvärme på Eyravallen som en post på kontrollbalansräkningens skuldsida.

Nedskrivningen av spelartruppens värde i kontrollbalans-
räkningen och skulden för fjärrvärme innebär att Örebro SK vid tiden för balansräkningens upprättande skulle ha hamnat på ett negativt eget kapital. Därmed uppfyllde inte föreningen de ekonomiska kriterierna för elitlicensen.
Nämnden ser därför heller inget behov av att närmare behandla de övriga frågor som varit föremål för diskussion, enligt RF:s hemsida.

Riksidrottsnämndens beslut, som var enhälligt, kan inte överklagas.
Örebro vägrar dock helt ge upp och kommer att lämna en skrivelse till fotbollförbundets representantskapsmöte på söndagen.
 – Rin har underkänt vår kontrollbalansräkning, men säger att de inte har att avgöra om serienedflyttning. Det har de överlåtit till förbundsstyrelsen vilket jag förmodar tas på representantskapet på söndag, säger Rose-Marie Frebran, ÖSK:s vice ordförande till Radiosporten.

Radiosporten
radiosporten@sr.se