Så var chatten med Edström och Christian Olsson

Lyssnarna ställde frågor. Referenterna svarade.