Travkrisen: 8,6 procent mindre att tävla om

3:38 min

Det blir drastiska effekter på hela den svenska travsporten när spelföretaget ATG åter ser sin totalomsättning minska. Prispengar sänks, liksom antal hästar i träning.

Svensk travsport krymper allt mer. Grundorsaken är att spelet på trav via AB Trav och Galopp fortsätter minska. Omsättningen minskade med 2,1 procent under 2013.

Året dessförinnan minskade omsättningen med drygt fem procent och ATG ser att trenden fortsätter. ”Inför 2014 räknar vi med ytterligare sänkt omsättning”, är en del av vad ATG:s vd Hans Skarplöth uppger i ett pressmeddelande.

ATG:s siffror får omedelbara effekter i den svenska hästnäringen. Hästägandet minskar markant, om man ser till antalet travhästar i träning. Den siffran har minskat med sex procent de  senaste tre åren, från 19 979 till 18 744 st.

Detta är en klar följd av minskade prispengar ute på banorna. 2014 kommer prispotten totalt att fortsätta minska med 8,6 procent, enligt vad den centrala organisationen Svensk Travsport meddelar Radiosporten.

– Medlen som vi har att röra oss med har minskat om inte katastrofalt så i alla fall drastiskt de senaste åren, säger Anders Holmqvist, ordförande i Riksförbundet för Sveriges travhästägare.