Bakslag för Stockholms OS-ansökan

Det politiska arbetet bakom Stockholms eventuella ansökan om att få arrangera vinter-OS 2022 har i dag nått en ny nivå. Och det senaste som hänt är en motgång för dom som vill ha OS i Stockholm.

Nu har nämligen Stockholms stad, via en arbetsgrupp, i detalj gått igenom den förstudie som Sveriges olympiska kommitté har som ett första underlag till en OS-ansökan; och den här genomgången pekar på tydliga osäkerhetsmoment när det gäller de ekonomiska kalkylerna och även när det handlar om olympiska kommitténs planer för de tänkta OS-arenorna.

Därför kommer den här arbetsgruppen fram till följande slutsats.... "under dessa omständigheter är det därför arbetsgruppens rekommendation att Stockholms stad bör ställa sig avvisande till en fortsatt ansökningsprocess".

Den här arbetsgruppen menar alltså att Stockholms stad ska säga nej till att söka OS, så som läget är just nu.

Kommunfullmäktige i Stockholm har sammanträde den 17e februari och då skall de bestämma sig för om Stockholm ska säga ja eller nej till en OS-ansökan.

Dagens rapport är en del i politikernas beslutsunderlag och om mötet den 17e februari säger nej, så blir det ingen OS-ansökan.

Radiosporten har sökt Stefan Lindeberg, som är ordförande i Sveriges olympiska kommitté, i ärendet och han vill inte kommentera de här uppgifterna i dag.

Läs arbetsgruppens sammanfattande bedömning här.