Reinfeldt avvisar RF:s krav: "Vi har inget löfte"

16 min

Statsminister Fredrik Reinfeldt lovar inte mer pengar till Riksidrottsförbundet och vill inte sitta i en arbetsgrupp med RF för att få stora mästerskap till Sverige. "Vi sätter oss aldrig i en arbetsgrupp vars syfte är att jobba mot regeringen. Vi är ju i regering", säger Fredrik Reinfeldt i Radiosportens partiledarutfrågning.

Riksidrottsförbundets anslag har legat still på 1,7 miljarder sedan 2009. RF vill därför ha 300 miljoner mer för att inte behöva börja skära i ungdomsidrotten. Men den moderata statsministern öppnar inte upp för en ökning av anslaget.

– Vi har inte förberett något mer just nu. Vi har inget specifikt löfte. De får mycket resurser. Vi har en betydande finansiering, säger Fredrik Reinfeldt (M) i Radiosportens partiledarufrågning.

Att RF menar att 1,7 miljarder inte räcker är inget som statsministern tar särskilt allvarligt.

– Jag känner inte till någon verksamhet som inte äskar om mer pengar. Men sen måste det vägas mot läget statsfinansiellt. Jag tycker vi har fört upp det här på en bra och hög nivå. Vi tycker det är en försvarlig nivå, säger han.

Som ny statsminister lovade Fredrik Reinfeldt att arbeta för att få fler stora mästerskap till Sverige. Riksidrottsförbundet menar att inte mycket har hänt på området. Till exempel sa Alliansen nej till att ansöka om vinter-OS i Stockholm 2022.

– Vi tycker att de måste bygga på mer handfasta ekonomiska beräkningar. Som inte gör att det blir dyrare än det påstås. Kommer man till en regering som jag leder och begär mer av skattebetalarnas pengar då kommer vi vara otroligt noggranna och ställa många motfrågor. Vi tyckte inte att vi fick tillräckliga garantier för att kalkylerna skulle hålla eller att det här är ett upplägg som skulle kunna bära hela vägen. Sverige har sökt flera gånger och inte nått hela vägen, säger Fredrik Reinfeldt.

RF vill att ni tillsammans ska skapa en strategi för hur Sverige ska få stora mästerskap. Varför är ni inte med på det?

– De vill ha en arbetsgrupp. Vi sätter oss aldrig i en arbetsgrupp vars syfte är att jobba mot regeringen. Vi är ju i regering. Vi har respekt för att de vill förbereda sig på ett visst sätt men jag har en annan roll, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Alliansen föreslår att det ska bli 20% mer skolidrott i grundskolan, en ökning med 100 timmar. Elaka tungor menar att det inte blir så stor skillnad, när 100 timmar smetas ut över nio skolår.

– Det är ändå en tillförsel med 20%. Det blir mer idrott. Därtill har vi sedan resurserna vi ger till idrottsrörelsen.

Fredrik Reinfeldt vill inte ha idrott i skolan varje dag.

– Så har vi inte uttryckt oss, vi är beredda att tillföra fler idrottstimmar. Jag skulle gärna se att det skedde dagligen, men jag vill inte ställa det detaljkravet på svensk skola, säger han.

Varför har det då tagit så lång tid att utöka skolidrotten?

– Dels har vi lagt om mycket inom skolans värld, det är en skola i stor förändring. Men det är klart att det vägval vi gjorde längre tillbaka var att det gavs rätt många timmar till "elevens val". Vi tycker vi kan försvara att vi minskar ner det något och då bland annat markerar de här 100 timmarna till idrottsämnet.

Efter att en supporter dog ute på stan i Helsingborg tidigare i år väcktes återigen frågan om tillträdesförbudet även ska gälla i en zon utanför arenan, inte bara inne på stadion. Bland andra den f.d. huliganutredaren Björn Eriksson vill se en utökning av tillträdesförbudet. Men inte Fredrik Reinfeldt.

– Vi har ett tillträdesförbud och har nu förlängt det från ett till tre år. Det är mer komplicerat att neka folk att röra sig fritt även utanför arenor. Det vi nu tittar på är ett huliganregister, säger statsministern.

Jag tolkar ändå detta som ett nej?

– Ja, jag är inte säker på hur det lagstiftningsmässigt skulle utformas. Men våld är inte tillåtet att använda, det är det vi ska lagföra.

Fredrik Reinfeldt är däremot beredd att införa maskeringsförbud.

– Vi är beredda att titta på det. Vi förbereder en lagstiftning för det. Jag tycker det är provocerande att se de här nära nog identiskt klädda unga männen, som uppenbart klätt sig på ett sätt för att de ska kunna förstöra men samtidigt inte stå för vem de är, säger han.