Åsa Romson kan tänka sig förbud mot öl

19 min

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson kan tänka sig ölförbud på arenor. Det säger hon i Radiosportens partiledarutfrågning

– Man bör titta på frågan om ölförsäljning i samband med stora evenemang. Åtminstone vissa typer av evenemang där man haft problem med det. Det borde inte minst arrangörerna vara intresserade av att titta på, säger Åsa Romson.

Hon vill inte lova att Riksidrottsförbundet ska få mer statligt stöd - men vill omfördela pengarna.

– Det vi ser är att stödet idag till barn- och ungdomsidrotten är ojämställt. 60% går till killar. Därför finns det anledning att se över en mer jämställd fördelning av stödet, säger Miljöpartiets språkrör.

– En hel del tjejer rör sig fast i sammanhang som inte ligger inom den traditionella idrottsrörelsen, man kanske grupptränar på gym eller har en dansgrupp, som inte räknas som idrott men som ändå är tydlig motion. Här borde samhället stödja det likvärdigt, inte som idag när tjejer får betala medan killar får stöd.