Regeringen håller löftet - idrotten får mer pengar

4:35 min

Regeringen föreslår att stödet till idrotten ökar med 133 miljoner nästa år, utöver de 64 miljoner som redan aviserats för att öka idrottens arbete med integration. Också för åren därefter föreslås ökat stöd i samma storleksordning.

Enligt idrottsminister Gabriel Wikström ökar regeringen stödet för att föreningar och klubbar i olika sporter ska kunna hålla ner kostnaderna för barn och unga att delta i verksamheten.

Riksidrottsförbundets nye ordförande, Björn Eriksson, säger i ett pressmeddelande att det ökade stödet gör det möjligt att hejda de nedskärningar som annars hade varit nödvändiga.

Det totala stödet från regering och riksdag till idrotten har legat på cirka 1,7 miljarder per år sedan 2010, men höjs nu alltså något.