Referat: Hör Peder Fredricsons segerritt

1:37 min

Hör Christian Olsson och expert Helena Persson referera segerritten på Stadion.