Nu planeras svensk anti-dopnings skilsmässa

1:29 min

En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ordna en städad skilsmässa mellan svensk anti-dopning och Riksidrottförbundet.

  • Idrottssverige har kallats ihop för att lösa knuten som drabbat svensk anti-dopning. Gruppen bestående av regeringen, Sveriges olympiska kommitté, specialidrottsförbund och före detta elitidrottare ska ha ett förslag till ny anti-dopningsorganisation klart i mars.

  • Sedan Wada antog en ny anti-dopningskod i början av november har det stått klart att Sverige behöver hitta en ny typ av organisation där särskilt dömande funktioner inom dopningen blir fristående istället för att ligga under RF:s paraply. Något våra nordiska grannländer redan löst.

  • "Om vi skiljs måste vi skiljas under trevliga och positiva former", förtydligar Åke Andrén Sandberg som är ordförande för Dopingkommissionen.