Friidrott

Stockholms Diamond League-gala lär flyttas fram

1:50 min

Det blir med all sannolikhet en flytt av Stockholms Diamond League-gala från 24 maj till nån gång på sensommaren.

  • ”Vi ser det som mycket liten sannolikhet att vi kan köra redan 24 maj”, säger galans tävlingsdirektör Jan Kowalski till Radiosporten. I och med att OS flyttats från sensommaren så ser nu galan möjligheten att ta plats där. Beslut behöver tas inom två veckor.
  • Den största utmaningen kan bli att få aktiva att komma till tävlingen, eftersom resemöjligheterna kan vara begränsade. Men Kowalski tror att det finns goda möjligheter att behålla viktiga svenskgrenar som diskus och stav.
  • En framflyttad gala innebär också ökade kostnader. ”Då har vi förberedelsekostnader som förlängs några månader, det blir en viss fördyring, den blir kännbar”, säger Kowalski.