Inga svenska damer på medeldistans

Inga svenska damer springer 800 eller 1500 meter på EM. Vi har träffat den förra stjärnan Malin Ewerlöf Krepp och pratat om varför och om grenens framtid.