Stressreaktioner - idrottens nya gissel

Hösten 1999 såg vi otäcka bilder på Henrik Larsson när han bröt benet. Men det var inget vanligt benbrott som vi först trodde. Nu vet vi att Henke tidigare hade lidit av en stressfraktur som han och läkarna trodde var borta.

 
Idrottare i Sverige med stressreaktioner har behandlats för sent och på fel sätt. Många undersöks med magnetkamera, en metod som ibland misstolkas.

Å andra sidan är Radiosportens serie för att belysa idrottens ovanliga sidor. Nu gäller det skador.