Störningar i telefonnäten

Här hittar du information om planerade förbättringsarbeten och kända driftstörningar som påverkar teletrafiken i de större telefonbolagens nät.