Eskorter till prinsessdopet i Storkyrkan

Under prinsessdopet på tisdag den 22 maj klockan 12.00 är planen att trafiken i centrala Stockholm ska flyta på i det närmaste normalt, tror polisen men med 600 inbjudna gäster så kan det bli en viss påverkan, framförallt strax före och efter själva dopet.

Mellan cirka 10.00 och 11.45 kan det bli mycket trafik vid Storkyrkan i Gamla stan. Även efter ceremonien mellan 13.00 och 14.30 kan samma situation uppstå. En av filerna på Skeppsbron, mellan Slottskajen och Slottsbacken, kommer att reserveras för gäster som ska till dopet. Om trafiksituationen blir besvärlig kan polisen leda om trafiken men man räknar inte med att det ska behövas. De bilister som ska till Gamla stan under dessa tider rekommenderas att åka Munkbroleden.

Några kungliga gäster anländer redan under eftermiddagen/kvällen innan till Arlanda och eskorteras till Haga och Stockholms slott. Dessa eskorter kommer troligen inte att påverka trafiken mycket.

Under dopdagen kommer ytterligare gäster till Arlanda. De flesta kungliga gästerna kommer till Stockholms slott vid 10.00-10.30-tiden. 

Salut skjuts från Skeppsholmen när dopakten är över.

De kungliga gästerna lämnar Slottet vid olika tidpunkter från ca kl 16.30–20.00 med poliseskort till Arlanda flygplats. Enstaka eskorter till andra platser kan förekomma.

Begränsningar kring Stockholms Slott

Parkering liksom annan trafik på Slottsbacken kommer inte att vara tillåten under större delen av dagen med början vid 06.00-tiden. Avspärrningar kommer att ske på Slottsbacken. Utrymmet för åskådare finns vid fastigheterna på södra sidan upp mot Storkyrkan. Ett antal åskådare kommer även att kunna stå på en anvisad del av yttre borggården (sydöstra delen).

Källa:Polisen