Miesvoittoiset ehdokaslistat vaaleissa

Moderaateilla on vähiten naisehdokkaita kunnallis- ja valtiopäivävaaleissa. Vain kolmasosa moderaattien eli maltillisen kokoomuksen kunnallis- ja valtiopäivävaaliehdokkaista on naisia, ilmenee Tilastollisen Keskustoimiston Ruotsin Radiolle tekemästä kartoituksesta. Ympäristöpuolueella on enemmän nais- kun mies ehdokkaita kunnanvaltuustoihin, muiden puolueiden osalta sukupuolijakauma on miesvoittoinen. Valtiopäivävaaleissa selvä miesylivoima on kokoomuksen lisäksi kristillisdemokraateilla ja kansanpuolueella, joiden listoilta löytyy 40% naisia. Kunnallisvaaleissa moderaattien lisäksi kristillisdomokraattien ja keskustapuolueen listoilta löytyy vähiten naisia - myös tässä tapauksessa 40%.