Sisu-nyheter på svenska vecka 42: Minoritetsanslag osynliga i budgeten

Ämnen den här veckan:
Minoritetsanslag osynliga i regeringens budget. Budgeten lovar språkvårdartjänst på meänkieli. Reinfeldt stöder finskan i Sverige - i princip. Samerna vann igen minoritetssångtävling. Årets björkstatyer utdelade.

Minoritetsanslag osynliga i regeringens budget

De årliga anslagen till de nationella minoriteterna får man leta förgäves efter i regeringens höstbudget som publicerades i måndags. Det står i linje med regeringens löfte om mindre detaljstyrning av de enskilda myndigheterna, men minoritetsorganisationerna är oroliga. Hittills har minoriteterna fått anslag främst ur två potter - dels ur allmänna anslag till minoritetsgrupperna och dels ur anslag för utvecklandet av språk och kultur via kulturfonden. De allmänna anslagens storlek bibehålls men det specificerade kulturanslaget finns inte öronmärkt i budgeten. Inte heller det riktade anslaget till Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm finns i årets budget. På kulturdepartementet lovar statssekreterare Johan Tideman att frågorna kommer att tas upp i regleringsbrevet till kulturrådet i december.

Finlandsinstitutets direktör Bengt Packalén är fortfarande orolig för miljonen från staten som är nödvändig för bibliotekets drift men säger till SR Sisuradio att han utgår från att biblioteket får sin miljon och att planeringen inför nästa år fortlöper enligt det. Också på kulturrådet utgår man från att pengarna i regleringsbrevet fördelar ungefär som tidigare år, eftersom inga större förändringar aviserats, säger presschef Per Svenson till SR Sisuradio.
(SR Sisuradio/Tiina Laitila Kälvemark och Niki Bergman)

--

Budgeten lovar språkvårdartjänst på meänkieli

Institutet för språk- och folkminnen SOFI får i budgeten ett större anslag än tidigare med två miljoner kronor mer. Med det här anslaget kan institutet infria sitt löfte om språkvård på meänkieli, säger institutets direktör Björn Lindqvist. Institutet har redan påbörjat stödåtgärder för teckenspråket och romani. Nu kan de här tre språkgrupperna få varsin språkvårdartjänst. Nu hoppas institutet också kunna göra en del av inspelningsmaterialet i arkiven tillgängligt för allmänheten.
(SR Sisuradio/Marjaana Kytö)

--

Reinfeldt stöder finskan i Sverige - i princip

Statsminister Fredrik Reinfeldt stöder tanken om att förstärka finska språkets ställning i Sverige men vill inte uttala sig om hur det ska gå till. Under sitt första officiella statsbesök i Finland uttryckte finske statsministern Matti Vanhanen sin oro över att de finska klasserna minskat drastiskt i Sverige. Reinfeldt sade sig känna till problemet men hade inga konkreta lösningsförslag. Han sätter bland annat sin tillit i de finska friskolorna.
(SR Sisuradio/Katri Nisula)

--

Samerna vann igen minoritetssångtävling

Den samiska duon Johan Kitti och Ellen Sara Baer vann minoritetssångtävlingen Liet Lavlut som arrangerades i Östersund den 14 oktober. Priset gick till bidraget ”Ludiin Muittalan”. Folkmusikgruppen Jord från Tornedalen fick nästmest röster från publiken men blev slutligen femma. Flest publikröster fick Liza som tävlade på oksitanska. Bidrag på elva europeiska minoritetsspråk deltog i tävlingen. Samerna vann nu tävlingen för tredje året i rad.
(SR Sisuradio/Bertil Isaksson, Stig Karlström)

--

Årets björkstatyer utdelade

Föreningen Sverigefinskhetens Främjande har delat ut sina årliga björkstatyetter. Priset i år gick till läraren Seppo Remes från Hallstahammar som fördjupat sig i skogsfinnarnas historia och prästen Pekka Paulasto från Eskilstuna. Statyetten som i år delades ut för 14 gången är designad av keramikern Leena Axelsson.
(SR Sisuradio)

--

Redaktör Niki Bergman
niki.bergman@sr.se