Koulu odotettua paremmalla tolalla

Opettajien pätevyys ratkaisee oppilaiden koulussa viihtymisen, kertoo kuntaliiton selvitys. Oppilaiden viihtyvyyteen vaikuttaa myös luokkakoko erityisesti ensimmäisinä kouluvuosina. Erityisen suuri merkitys luokkakoolla on lapselle, jonka vanhemmat on vähän koulutettuja.
Kuntaliiton selvityksen mukaan mikäli luokkakokoa pienennetään, oppimistulokset jäävät laihoiksi, jos luokalla ei ole pätevä opettajaa. Ruotsin koulu voi luultua paremmin, kertoo kuntaliiton selvitys. Esimerkiksi lukiokoulun ydinaineissa englannissa, matematiikassa ja ruotsissa oppilaat saavat entistä enemmän hyväksyttäjä arvosanoja. Lisäksi Ruotsin koululaiset ovat pärjäävät erittäin hyvin kansainvälisissä vertailuissa. Esimerkiksi 15-vuotiaiden matematiikan ja luonnontieteiden taidoissa vain Suomi ja Britannia päihittävät Ruotsin. Sen sijaan ulkomaalaistautaisilla koululaisilla näyttää olevan Ruotsissa keskimääräistä paremmat tulokset koulussa. Keskimääräistä heikompi koulumenestys näyttää myös koituvan ei-akateemisista kodeista lähtöisin olevien lasten osaksi. Kuntaliiton tutkimuksen mukaan kuntien koulutoimintaan ja lastenhoitoon käyttämät varat ovat kasvussa. Koulun saamat lisärahat ovat menneet suurimmaksi osaksi palkankorotuksiin sekä 90-luvulla syntyneen alijäämään kattamiseen. Myös opettajat voivan hyvin: he eivät loepta ammatissa yhtä usein kuin muut kunnallisten alojen työntekijät ja esimekriksi 55-64 vuotiaiden ammatissa lopettaminen on vähentyt merkittävästi. (ji/sisuradio)